D&E IPS
Roald
Jaap
Roy

D&E interim project support

D&E IPS is een onafhankelijk projectbureau dat op interim basis ondersteuning biedt aan bedrijven in de Elektrotechnische & Werktuigkundige utiliteitssector, vanaf initiatie tot nazorgfase. De partners van D&E IPS zijn gespecialiseerd in o.a. commercieel vastgoed, computerruimten, datacentra, onderwijs, retail, ziekenhuizen en zorgcomplexen. Zij zijn inzetbaar voor ontwerpen, calculaties, technisch advies, verificaties, uitvoeringsbegeleiding, projectleiding en projectmanagement.

Door de jaren heen is veel ervaring opgedaan en heeft D&E IPS ook deelgenomen in diverse contractvormen (UAV, UAV-GC, PPS) waardoor de partners breed inzetbaar zijn. Door de uitgebreide basiskennis van alle partners is inzet in elke fase van een (bouw)project mogelijk. Afhankelijk van de keuze van de opdrachtgever kunnen zij op elk gewenst moment in een (bouw)project worden ingezet. Samen met diverse partijen werken we aan complexe integrale projecten, waarbij wij ons ten doel stellen het gezamenlijke belang boven het eigen belang van de afzonderlijke partijen te plaatsen, om zodoende te komen tot gezamenlijk succes.

PROFIEL
Gedreven door het zelfstandig ondernemerschap, zijn de volgende persoonlijke kenmerken van toepassing op de partners van D&E IPS:

  • Ambitieus, gedreven, energiek en enthousiast (moeilijk bereikbare doelen worden zelden beschouwd als probleem, maar als een uitdaging)
  • No nonsense (doe wat je zegt en zeg wat je doet)
  • Heldere communicatie (op de werkvloer, in de uitvoerderskeet, maar ook bij de directie aan tafel)
  • Eerlijk: wij draaien er in het algemeen niet omheen
  • Flexibel inzetbaar (in plaats en tijd)
  • Doelgericht en ontvankelijk (de te volgen route wordt zorgvuldig bewaakt en waar nodig bij onverwachte obstakels snel en besluitvaardig geanticipeerd zonder het einddoel te veranderen)
Heeft u organisatorisch een tekort aan capaciteit en/of kennis binnen uw organisatie? Dan is inzet van een tijdelijke medewerker op interim basis een goede oplossing!